header Een goed Verkoopplan?

Een goed Verkoopplan?

Uw ambities al uitgedacht en aan het papier toevertrouwd? U durft! En u heeft kennis van zaken. Zeker als u in staat bent geweest uw plannen helder en beknopt weer te geven. Want dat is namelijk niet iedereen gegeven.

Een nog beter verkoopplan?

Toch vragen we u even in de spiegel te kijken. Of u bijvoorbeeld vanuit een sterke strategie het ideale actieplan kon destilleren, dat uw verkoopresultaat in een jaar laat stijgen. Met harde doelstellingen, gebaseerd op rationele randvoorwaarden en cijfers. Want alleen aan aannames en gespeculeer heeft een verkoper en de gehele onderneming niets. In de hele organisatie en in het salesplan moet bekend zijn welke verkoper, hoeveel, aan welke klant gaat verkopen. Voor een heel jaar en bij voorkeur nog langer. Met onze gratis online QuickScan kunt u in 2 minuten nagaan of uw verkooporganisatie verder kan verbeteren en u uw ambities kunt verhogen.

Verkoopdoelen

Als de gespecificeerde doelstellingen beleidsmatig worden geformuleerd, valt of staat beleid met de individuele afstemming. We blogden al eerder over het belang van zelfgekozen doelen bij coaching on the job. De verkoper krijgt een stem in de forecast, de formulering, haalbaarheid en uitvoering, maar daarbij ook een grotere verantwoordelijkheid in het verkoopproces, waarbij hij tijdiger kan bijsturen.

De basis van een verkoopplan is het Doel met gedetailleerd: de Acties. Naast de belangrijke rol voor de verkoper is meetbaarheid cruciaal. Dus targets moeten worden gekwantificeerd aan Key Performance Indicators (KPI’s), de verzameling meetbare Kritische Succesfactoren die meet of de doelstelling wordt gehaald of dat er moet worden bijgestuurd.

Verkoopplan in Actie

Alle heldere verkoopplannen – alle persoonlijke en beknopte A-4’tjes – vormen het beleid. Dit overkoepelende Verkoopplan wordt gecommuniceerd en gedragen door alle afdelingen en lagen in de organisatie. Dus ook buiten de salesorganisatie is input van belang, zodat mogelijke hindernissen, zoals te hoge voorraadkosten of een productieplafond, kunnen worden voorkomen. Daarnaast, is draagvlak binnen de gehele onderneming voor het verkoopproces fundamenteel. Staat dat ook in uw verkoopplan? Dan kan het actieplan van start.

Neem contact met mij op