Sales Improvement Group
Gedreven door resultaat

Interviews
Desk Research
Improvement Analyse
Training Analyse

Presentatie
Stappenplan
Doelen

Sales Strategie
Sales Structuur
Sales Cultuur
Sales Vaardigheden
Sales Tools

Co-management
Coaching
Sparring

Resultaat

Space Concept®

Het SPACE Concept® bestaat uit 5 fasen:

  • Sales Improvement Analyse / Sales Training Analyse
  • Plan van Aanpak
  • Acties
  • Coaching
  • Evaluatie
Tijdens de eerste fase van de Analyse houden we interviews met (een deel van) het salesteam en salesmanagement. Daarnaast voeren we desk research uit richting de sales tools en de gebruikte ondersteunende materialen, uw klanten en uw concurrenten.

De tweede fase van het Plan van Aanpak bestaat uit een presentatie van de geconstateerde verbeterpunten in de vorm van een concreet stappenplan met de te realiseren doelen, weggezet in de juiste volgorde en tijd.

Bij de Acties zijn er diverse zaken die aangepakt kunnen worden op het vlak van Sales Strategie, Sales Structuur, Sales Cultuur & Leiderschap, Sales en Managementvaardigheden en Sales Tools.

De “C” van Coaching kan bestaan uit co-management, coaching en sparring met als doel om de in gang gebrachte veranderingen in uw organisatie en bij uw mensen te laten beklijven richting de toekomst.

Ten slotte is de laatste fase van Evaluatie in de praktijk een continue proces van het mogelijk bijsturen om uiteindelijk samen met u de return on investment te kunnen bepalen van uw investering in uw organisatie en uw mensen.

Beter verkoopresultaat

Ja, ik wil meer weten over hoe Sales Improvement Group mij kan helpen het verkoopresultaat van mijn organisatie te verbeteren.

Bel me   Meer informatie