Challenge Distrimex Pompen & Service B.V.:

Meer grip op het verkoopproces

Wat is jouw sales challenge?

‘A positive flow’. Onder dit motto heeft Distrimex Pompen & Service zich al sinds tientallen jaren gemanifesteerd als toonaangevende partner op het gebied van pompen in heel Nederland. Behalve de producten van het moederbedrijf, BBA Pumps in Apeldoorn, heeft het bedrijf ook de exclusieve verkooprechten binnen Nederland en België van een groot aantal vooraanstaande producenten van pompen, waarmee het dus vele markten kan bedienen. Speerpunten zijn de Food, Aannemerij, Agrotechniek, Scheepvaart en Industrie. Sinds Nick Schuurman, tegenwoordig Managing Director van Distrimex, aantrad in 2016 als Sales & Operations Manager van het bedrijf is hij begonnen met een herstructurering van het bedrijf, om het mee te laten gaan met de veranderde marktomstandigheden. Dit resulteerde ook in het opschakelen van Sales Improvement Group.

De challenge

Er werd ingezet op meer omzet met behoud van marge. Om meer synergie uit de verschillende disciplines te halen, inclusief Service en Spare Parts, was het belangrijk om ‘de neuzen dezelfde kant op te krijgen’. Daarnaast was er de uitdaging voor de buitendienst om meer uit hun gesprekken met (potentiële) klanten te halen.

De oplossing

Na de Sales Training Analyse is door Sales Trainer Ben Peek een trainingstraject samengesteld waarin in eerste instantie alle werknemers die klantcontact hadden betrokken waren. Door middel van theorie en positief confronterende praktijkoefeningen is een eenduidige manier van werken tot stand gekomen, waarbij het principe ‘eerst jezelf verkopen, dan het bedrijf en uiteindelijk het product/dienst’ leidend is geworden. Met de adviseurs is daarna dieper ingegaan op alle aspecten van de verkoopcyclus, en hoe daar grip op te houden. Daarbij zijn veel praktijkgevallen in de groep besproken, uitgewerkt en geoefend. Belangrijk daarbij was dat de technieken ook daadwerkelijk toegepast konden worden in de praktijk.

Het resultaat

“Een stabiele jaarlijkse groei in omzet, en nog belangrijker, een hogere klanttevredenheid!” Aldus Nick Schuurman.

De adviseurs van Distrimex zijn in eerste instantie techneuten, met een passie voor hun product en om hun klant het beste advies te geven. Door in eerste instantie te zorgen dat een ‘klik’ gerealiseerd wordt, en verder door het stellen van goede vragen om te achterhalen wat een klant precies wil bereiken is hun rendement naar de klant, en ook binnen de eigen organisatie veel groter geworden. Men begrijpt beter wat er gebeurt in een verkooptraject, en kan daar goed op inspelen. Bovendien is de aangereikte stof gaan leven binnen Distrimex, waardoor men elkaar ook aanmoedigt en scherp houdt.

Welke vraag heb je?

Hoe werf ik nieuwe klanten? Waar bevindt zich de potentiële doelgroep voor mijn product of dienst? Wat is mijn plan van aanpak hiervoor? Als je jouw gegevens hier achterlaat, dan nemen we contact met je op en beslis je zelf of je een volgende stap wilt zetten.

Meer informatie

Jeff
088-7722300
E-mail Sales Improvement Group