Time management

Time management

Time management

De werkdruk wordt steeds hoger. Te veel werk en te weinig collega’s die het op kunnen pakken. Ook privé zijn we steeds drukker en bezig de ballen in de lucht te houden. De training time management maakt deelnemers bewust van de wijze waarop u omgaat met de beschikbare tijd. U krijgt inzicht in de meest voorkomende storingen en tijdverspillers en leert hiermee effectief om te gaan.

Actieplan time management

Tevens leert de deelnemer zijn eigen werkzaamheden in te delen naar prioriteiten en een juiste planning te maken. Iedere deelnemer verlaat de training met een actieplan time management waarmee direct in de praktijk kan worden gewerkt.

Waarom de training time management?

Er zijn tal van redenen op te noemen, waarom deze training zo belangrijk is. Tijd is een schaars goed en het belang om de beschikbare tijd goed en efficiënt in te delen is van groot belang voor u en de organisatie. Deelnemers aan deze training krijgen een aantal hulpmiddelen mee aan de hand waarvan in de dagelijkse praktijk hun time-management per direct wordt verbeterd.

Onderwerpen training

 • Persoonlijkheidstest in het kader van time management
 • Time management problematiek
 • Persoonlijke energie ten opzichte van effectiviteit en efficiency
 • Invloedslijnen en Work-Life Balance
 • Doelen en persoonlijke doelen
 • Prioriteitenstelling
 • Planmatig aanpakken van week- en dagplanning
 • Eisenhouwer schema
 • Tijdvreters en hoe hiermee om te gaan
 • Storingen en interrupties
 • Time management tips

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de training time management? Wilt u weten hoe u beter met uw kostbare tijd om kunt gaan en zorgt dat onnodig tijdverlies tot een minimum wordt beperkt? Onze sales trainers leren het u graag.

Neem contact met ons op