Flexibel Leidinggeven

Flexibel Leidinggeven

Flexibel Leidinggeven

De bevolkingssamenstelling verandert. Nieuwe generaties betreden de werkvloer. Voor het eerst werken we in veel bedrijven met maar liefst 4 generaties tegelijk op de werkvloer. Babyboomers, Generatie X, Y en Z zijn ieder opgegroeid in een totaal andere tijdsgeest en met andere waarden en realiteitszin. In je bedrijf komen ze allemaal samen.

Iedere generatie heeft eigen kenmerken, behoeftes en belemmeringen. De kracht zit in de combinatie van generaties in een team, zodat je ieders sterke punten kan benutten. Stimuleer dus actief de kennisuitwisseling tussen verschillende generaties. Dat kan ‘on the job’ en in wederzijdse coaching-trajecten.

Salesmensen krijgen (mede ondersteund door data en slimme systemen) steeds meer kennis. Jongere generaties zoeken sowieso meer eigen invulling van hun taken. Aansturing van een manager wordt dus anders. Dit heeft gevolgen voor het aanleren van leiderschapsstijlen gelet op het feit dat elke situatie en elk individu anders is. Flexibel Leidinggeven is in dit kader veelal dé oplossing.

De eindverantwoordelijke voor commercie stuurt meer taakvolwassen salesmensen aan. Dit betekent een andere manier van leidinggeven. Deze eindverantwoordelijke zal flexibeler moeten leren leiding te geven. Het doel is om in iedere situatie, bij iedere persoon een juiste keuze te maken in hoe te reageren of sturen. Flexibel leiderschap is dan ook steeds belangrijker. Dat gegeven is niet nieuw, want al in de jaren zeventig ontwikkelden Paul Hersey en Ken Blanchard hun situationeel leiderschap concept. Flexibel leidinggeven is een moderne versie hiervan.

De leiderschapsstijl van een leidinggevende wordt gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie past een leidinggevende de stijl van leiding geven aan. De situatie wordt bepaald door de taakvolwassenheid van de medewerkers en de houding van die medewerkers. Uiteindelijk zijn er vier niveaus van leiderschapsstijlen te onderscheiden:

  • Sturend leiderschap: veel instructie door de leidinggevende en weinig aandacht
  • Lerend leiderschap: veel instructie door de leidinggevende en veel aandacht
  • Stimulerend leiderschap: weinig instructie door de leidinggevende en veel aandacht
  • Delegerend leiderschap: weinig instructie door de leidinggevende en weinig aandacht

Nieuwe sociale structuren betekenen in de praktijk dat je moet zorgen dat:

  • Je weloverwogen keuzes maakt en niet direct een hype of trend moet volgen
  • Marketing- en sales-mensen taakvolwassenheid ontwikkelen
  • Leidinggevenden getraind worden in flexibel leiderschap