Challenge Toi-Toys:

Is mijn organisatie ‘future proof’ en welke professionaliseringslagen dienen er gedaan te worden?

Wat is jouw sales challenge?

Toi-Toys

Toi-Toys is dé grootste speelgoed importeur van betaalbaar speelgoed in Europa. Het bedrijf is al meer dan dertig jaar gespecialiseerd in het aanbieden van attractief speelgoed en is met name sterk in de lagere prijsklasse. Hiermee maakt Toi-Toys speelgoed bereikbaar voor ieder kind. Vanuit de magazijnen van ruim 60.000 m2 levert men 2.400 producten naar meer dan 50 landen. Men biedt trendy, kwalitatief en snel verhandelbaar speelgoed welke een gezonde marge toelaat. Zij bieden een breed assortiment van auto’s, babyspeelgoed en kleurboeken tot spelletje, poppen en buitenspeelgoed. Directeur/eigenaar is Rob Rooijackers en is in deze onze opdrachtgever.

De challenge

Toi-Toys is door de jaren heen gegroeid van een importgroothandel naar partner van de grootste retailketens. De sterk veranderende marktomstandigheden én haar groeiambities gaven aanleiding om weer eens goed naar de strategie, de commerciële structuur én de organisatie te kijken. Twee vragen stonden hierbij centraal; is mijn organisatie ‘future proof’ en welke professionaliseringslagen dienen er gedaan te worden?

De oplossing

Om de totale vraagstelling goed in beeld te brengen is Sales Improvement Group eind 2019 gestart met een Sales Improvement Analyse. Deze werd uitgevoerd door Léon Heijneman (Sales Improver). Samen met de directie én het nieuw ingerichte Management Team, werden vervolgens de belangrijkste aanbevelingen & verbeterpunten in een pragmatisch plan van aanpak verwerkt. Na het herformuleren van de Missie, Visie, Kernwaarden en Strategie zijn korte- & lange termijndoelen bepaald. Ook de organisatie is qua inrichting onder de loep genomen en, daar waar nodig, verbeterd. Om de verantwoordelijkheid van alle te nemen acties breder én dieper in de organisatie neer te leggen is een zogenaamd ‘Midden Kader’ opgericht. Eind 2020 is Pieter Melters (Sales Trainer) gestart met de Sales Training Analyse. Naar aanleiding hiervan is zowel het salesteam als het managementteam getraind.

Het resultaat

  • Er is een duidelijke koers bepaald met meer focus op de, voor Toi-Toys, relevante markten, landen en klanten.
  • Er staat inmiddels een professionele organisatie met heldere taak- & functie omschrijvingen. Hierdoor is met name de onderlinge communicatie aanzienlijk verbeterd.
  • Er is meer inzicht in alle processen en activiteiten met als gevolg betere sturingsmogelijkheden.
  • Door de managementtraining zijn de leidinggevenden beter in staat om op de juiste wijze naar hun mensen te communiceren en hun mensen middels een MBO stijl (management by objectives) te coachen en te sturen. Hierdoor krijgen zij hun teams mee, doordat de medewerkers intrinsiek gemotiveerder zijn en er écht voor willen gaan.
  • Er wordt op een andere manier naar de organisatie gekeken met focus op de klant. Dit niet alleen door de accountmanagers, maar organisatie breed.
  • De accountmanagers hebben duidelijk meer en betere vaardigheden gekregen en sluiten daardoor goed aan bij de grote retailketens, waardoor de verkoopresultaten zijn verbeterd
  • Toi-Toys is beter in staat om sneller te anticiperen op kansen & bedreigingen.
  • Betere borging van verbeteringen en ontwikkelingen

‘De samenwerking met SIG heeft ons zeker geholpen om onze organisatie ‘future proof’ te maken’’, aldus Rob Rooijackers

Welke vraag heb je?

Hoe werf ik nieuwe klanten? Waar bevindt zich de potentiële doelgroep voor mijn product of dienst? Wat is mijn plan van aanpak hiervoor? Als je jouw gegevens hier achterlaat, dan nemen we contact met je op en beslis je zelf of je een volgende stap wilt zetten.

Meer informatie

Jeff
088-7722300
E-mail Sales Improvement Group