Sales Strategie Ontwikkeling

Sales Strategie Ontwikkeling

Sales Strategie Ontwikkeling

Op welke markt richt u zich momenteel? Is die markt er ook over 5 jaar nog steeds? Met welke producten of diensten? Van welke klanten is het wellicht goed om afscheid te nemen? Waarom heeft uw bedrijf bestaansrecht? Interessante vragen waar wij met de dienst sales strategie ontwikkeling dieper op ingaan.

Goede verkoopresultaten

Uw organisatie heeft wellicht een breed scala aan producten of diensten en realiseert goede verkoopresultaten. Welke koers gaat uw organisatie volgen om een beter verkoopresultaat in de toekomst te realiseren? Welke stappen worden daarvoor ondernomen? En zit het sales management wel op één lijn? Sales strategie ontwikkeling zorgt voor een heldere missie en visie.

Heldere sales strategie

Onze dienst sales strategie ontwikkeling is de basis voor een heldere sales strategie voor de komende jaren. Een strategie die u en onze sales improvement professionals kritisch toetsen aan de marktontwikkelingen. Uiteindelijk vertalen we die naar concrete verkoopdoelstellingen. Doelstellingen die u helder naar uw medewerkers kunt communiceren. Zodat uw commerciële medewerkers weten wat voor prestaties er nu én in de toekomst van hen worden verwacht.

Missie en Visie Ontwikkeling

Heeft u een duidelijk missie en visie die ook uw medewerkers en klanten goed begrijpen. Het belang hiervan wordt nogal eens onderschat. Eenvoudig gezegd is een missie is waarvoor het bedrijf staat en een visie waarvoor het bedrijf gaat. Bedrijven met een begrijpbare missie en visie zijn over het algemeen vele malen succesvoller dan vergelijkbare bedrijven zonder duidelijke missie en visie. Sales Improvement Group helpt u om uw missie en visie op een moderne wijze te formuleren en te hanteren.

Waarom de dienst sales strategie?

Een sales strategie wordt vastgelegd in een sales strategie plan voor de komende jaren. Op basis daarvan worden de vervolgacties ingezet. Acties die uw organisatie klaarmaken voor de toekomst. Vooruitdenken in plaats van achter de feiten aanlopen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over sales strategie binnen uw bedrijf? Heeft u meer houvast nodig voor de toekomst? Een strategie die past binnen uw bedrijf en de plannen die u voor ogen heeft? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact met mij op