Account Management training

In de account management training worden de inzichten en vaardigheden getraind: noodzakelijk om het rendement te maximaliseren. De deelnemers leren gesprekken te voeren met verschillende functionarissen om te komen tot strategisch partnerschap met de klant. De marktontwikkelingen vragen om goede account management training. Uit onderzoek blijkt echter dat nog weinig bedrijven goed invulling geven aan dit vak. Nog niet zo lang geleden werd de term “accountmanager” vaak door salesmanagers gegeven aan verkopers om het aanzien van hun beroep te vergroten. Daarnaast is een goede accountmanagement opleiding meer dan het volgen van een accountmanagement cursus. Onze sales trainers bieden een accountmanagement training waarmee u uw rendement maximaliseert.

Diverse vormen account management trainingen

De markt beweegt volop. Zo ontstonden er verschillende vormen en niveaus van accountmanagement. Strategisch accountmanagement, key accountmanagement en accountmanagement. Sales Improvement Group levert al deze accountmanagement trainingen. Het vak van accountmanager verschilt echter behoorlijk van dat van een verkoper. Door allerlei fusies, overnames en globalisering worden klanten groter. De afhankelijkheid richting de klant en de daarmee gepaard gaande risico’s wanneer deze zou stoppen, nemen daardoor toe. Niet alleen het behoud van klanten en een toenemende concurrentie vragen om goed accountmanagement.

Goed accountmanagementplan

De verwachtingen en macht van de inkoopafdelingen nemen ook toe. Dit is met name toe te wijzen aan het feit dat bedrijven steeds centraler gaan inkopen waardoor hun inkoopomvang stijgt. Omdat het belang van goed inkopen toeneemt worden leveranciers ook steeds vaker geconfronteerd met uiterst professionele inkopers. Ook willen klanten leveranciers hebben die strategisch meedenken met hun bedrijf. Partner worden in plaats van leverancier. Maximaliseer uw rendement met de account management training van Sales Improvement Group.

Terug naar overzicht Sales Trainingen

Deel